NÁZORY

November 1989 bol prelomovým rokom v novodobej histórii Slovenska. Po štyroch desaťročiach vlády jednej strany sa uskutočnila zmena a na politickú scénu postupne pribúdala jedna strana za druhou. Občania sa zrazu ocitli v pluralitnej spoločnosti.