Čo sa zmenilo od Novembra 1989

November 1989 bol prelomovým rokom v novodobej histórii Slovenska. Po štyroch desaťročiach vlády jednej strany sa uskutočnila zmena a na politickú scénu postupne pribúdala jedna strana za druhou. Občania sa zrazu ocitli v pluralitnej spoločnosti. 

Členovia komunistickej strany demonštratívne odovzdávali stranícke knižky. Najskôr mali isté obavy, ako sa bude spoločnosť vyvíjať. Po krátkom čase pochopili, že ich šance sú oveľa perspektívnejšie.

Mnohí z nich mali kontakty a tie začali využívať vo svojom podnikaní. Zakladali si obchodné spoločnosti a stali sa z nich úspešní podnikatelia. Niektorí z nich zostali v politickom živote a realizovali sa v nových politických stranách. Veľká časť doterajších najvyšších ústavných činiteľov mala komunistickú minulosť.

Väčšina občanov očakávala nádej na lepší život. Mnohým z nich sa to splnilo, ale iní zostali sklamaní a s nostalgiou spomínajú na časy pred rokom 1989.

V období socializmu, kedy nekompromisne vládla len jedna strana bolo o občanov postarané. Mali kde bývať a mali prácu. Umenie bolo tiež podporované aj keď podliehalo cenzúre. Takže občania pracovali a mali dostupnú zábavu. Cestovanie bolo značne obmedzené a to nielen smerom na západ, ale aj do socialistických krajín. 

Vtedajšie mocenské štruktúry štátu mali pod kontrolou takmer všetko a fungovala im sieť donášačov, ktorých mali všade. Cirkvi mali tiež pod dohľadom a tak občania mohli navštevovať bohoslužby a žiť životom veriacich.

Po roku 1989 sa udiala radikálna zmena. Zbúrali sa hranice a je možnosť cestovania, poznávania sveta a rôznych spoločenských kultúr. Miesto jednej strany máme vo voľbách na výber niekoľko desiatok strán a hnutí, ktoré sa uchádzajú o dôveru občanov. Máme taktiež možnosť slobodného podnikania a uplatnenia svojich schopností a vedomostí. Môžme sa slobodne vyjadrovať a prezentovať na verejnosti svoje názory a pocity.

Spoločnosť sa za tých tridsať rokov zmenila. Jedinec je zodpovedný sám za seba a musí si nájsť uplatnenie v živote. Nie je to vždy jednoduché a ľahké. Podlieha rôznym vplyvom a je manipulovaný zo všetkých možných strán. 

Najviac mienkou manipulujú politici. Využívajú priestor v médiách a na sociálnych sieťach. V posledných rokoch je v spoločnosti napätie, ktoré rozdúchavajú politici. Namiesto dialógu je cítiť nenávisť a hnev. A ten sa prenáša na občanov, ktorí ho šíria ďalej. A to je to, čo ma najviac zaráža.